Liên hệ

Điểm Thông Báo Hỏi Đáp Về Hàng Rào Kỹ Thuật Trong Thương Mại Tại TP.HCM

: Số 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
: (08) 39.300.972; (08) 39.307.203 (EXT:17)
: (08) 39.307.206
Họ tên : (*)
Email : (*)
Địa chỉ : (*)
Điện thoại : (*)
Liên hệ tới phòng : (*)
Tiêu đề : (*)
Mã bảo vệ : (*)
 
Nội dung liên lạc : (*)