Quy chuẩn kỹ thuật

Quyết định ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

09:22 | 09/01/2018

Ngày 08/11/2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1782/QĐ-TĐC về việc ban hành các Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến