Giới thiệu chung

DSC_0007 icon_text

ĐIỂM THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 (PHÒNG TIÊU CHUẨN HOÁ VÀ TBT) 

 

Chức năng, nhiệm vụ​

Điểm thông báo và hỏi đáp về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Tiêu chuẩn hóa và TBT) là đầu mối của mạng lưới TBT tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các hoạt động sau:

Hoạt động tiêu chuẩn hóa: tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn, hợp quy trong lĩnh vực được phân công; Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, hàng hoá; Tham mưu cho Sở Khoa học và Công nghệ để trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh; Tổ chức rà soát, góp ý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Hoạt động TBT: thực hiện nhiệm vụ thông báo và trả lời hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn thành phố. Thông báo về các quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp đang và sẽ áp dụng của thành phố đến ban thư ký của tổ chức thương mại thế giới WTO (World Trade Organization) thông qua Văn phòng TBT Việt Nam. Ngoài ra, Điểm thông báo và hỏi đáp về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức các lớp đào tạo tập huấn nhằm hướng dẫn, phổ biến kiến thức về TBT cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội và người tiêu dùng. Là cổng thông tin hỗ trợ các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa trên thị trường quốc tế.