Tiêu chuẩn

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

09:28 | 10/12/2018

Ngày 26 tháng 7 năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 2092/QĐ – BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia như sau:

TCVN 12199-1:2018 Tiêu chuẩn này đặc tả dữ liệu của đối tượng trong quy trình lưu trữ hồ sơ – Phần 1: Đối tượng và hồ sơ

TCVN 12199-2:2018 Tiêu chuẩn này đặc tả dữ liệu của đối tượng trong quy trình lưu trữ hồ sơ – Phần 2

TCVN 12200:2018 Tiêu chuẩn này nói về công nghệ thông tin – Quy trình số hóa và tạo dữ liệu đặc tả cho đối tượng 2D

TCVN 12201:2018 Tiêu chuẩn này nói về công nghệ thông tin – Quy trình số hóa và tạo dữ liệu đặc tả cho đối tượng 3D

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/7/2018.

Xem chi tiết Quyết định tại đây 

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

09:51 | 15/08/2018

Ngày 26 tháng 7 năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 2092/QĐ – BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia như sau:

TCVN 12199-1:2018 Tiêu chuẩn này đặc tả dữ liệu của đối tượng trong quy trình lưu trữ hồ sơ – Phần 1: Đối tượng và hồ sơ

TCVN 12199-2:2018 Tiêu chuẩn này đặc tả dữ liệu của đối tượng trong quy trình lưu trữ hồ sơ – Phần 2

TCVN 12200:2018 Tiêu chuẩn này nói về công nghệ thông tin – Quy trình số hóa và tạo dữ liệu đặc tả cho đối tượng 2D

TCVN 12201:2018 Tiêu chuẩn này nói về công nghệ thông tin – Quy trình số hóa và tạo dữ liệu đặc tả cho đối tượng 3D

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/7/2018.

Xem chi tiết Quyết định tại đây 

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

15:48 | 11/07/2018

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định sau vê việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 3901/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 11936:2017 Sản phẩm nhân sâm
 2. TCVN 11937:2017 Thực phẩm bổ sung và nguyên liệu thực vật. Xác định aconitum alkaloid. Phương pháp sắc kí lỏng với detector UV (LC-UV)
 3. TCVN 11938:2017 Thực phẩm bổ sung và nguyên liệu thực vật. Xác định campesterol, stigmasterol và beta-sitosterol. Phương pháp sắc kí khí
 4. TCVN 11939:2017 Thực phẩm. Xác định hoạt độ chống oxy hóa bằng phản ứng với 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)
 5. TCVN 11940:2017 Thực phẩm bổ sung và nguyên liệu thực vật. Xác định axit aristolochic-1. Phương pháp sắc ký lỏng với detector UV (LC-UV) và khẳng định bằng sắc ký lỏng phổ khối lượng


 

Quyết định hủy bỏ và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

08:16 | 24/04/2018

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định  về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia 3886/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 8606-6:2010 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 6: Van tự động
 2. TCVN 8606-7:2010 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 7: Vòi phun khí
 3. TCVN 8606-8:2010 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 8: Đồng hồ áp suất

  

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

08:10 | 24/04/2018

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 3830/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 11996-1:2017 Mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa hệ thống điện – Phần 1: Giới thiệu và tổng quan
 2. TCVN 11996-3:2017 Mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa hệ thống điện – Phần 3: Yêu cầu chung
 3. TCVN 11996-4:2017 Mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa hệ thống điện – Phần 4: Quản lý hệ thống và dự án

 

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến