Ban Liên ngành TBT-HCM

Hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động của Ban liên ngành TBT năm 2014

Hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động của Ban liên ngành TBT năm 2014

09:30 | 23/01/2015

Ngày 18/12/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động của Ban liên ngành Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) năm 2014.  Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh- Trưởng ban chủ trì Hội nghị.

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến