Hoạt động thông báo

Tin cảnh báo năm 2023

16:57 | 14/03/2023

Tin cảnh báo được cập nhật từ ngày tháng 01/01/2022 đến 15/3/2023, download here 

Tin cảnh báo năm 2022

16:56 | 14/10/2022

Tin cảnh báo được cập nhật từ ngày tháng 01/01/2022 đến 15/10/2022, download here 

Tin cảnh báo năm 2021

14:22 | 11/10/2021

Tin cảnh báo được cập nhật từ ngày tháng 01/01/2021 đến 15/10/2021, download here 

Tin cảnh báo năm 2019

17:34 | 04/04/2019

CẬP NHẬT THÔNG TIN CẢNH BÁO TỪ WTO HÀNG THÁNG

ma_1 ma_2 ma_3
ma_4 ma_5 ma_6
ma_7 ma_8 ma_9
ma_10 ma_11 ma_12

  

về việc cách ghi nhãn phụ

11:24 | 18/06/2018

Câu hỏi:

Về việc cách ghi nhãn phụ của sản phẩm ống nhựa và phụ kiện từ Malaysia.

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến