Hoạt động thông báo

Tin cảnh báo năm 2019

17:34 | 04/04/2019

CẬP NHẬT THÔNG TIN CẢNH BÁO TỪ WTO HÀNG THÁNG

ma_1 ma_2 ma_3
ma_4 ma_5 ma_6
ma_7 ma_8 ma_9
ma_10 ma_11 ma_12

  

về việc cách ghi nhãn phụ

11:24 | 18/06/2018

Câu hỏi:

Về việc cách ghi nhãn phụ của sản phẩm ống nhựa và phụ kiện từ Malaysia. 

Tin cảnh báo năm 2018

08:53 | 17/09/2018

CẬP NHẬT THÔNG TIN CẢNH BÁO TỪ WTO HÀNG THÁNG

1

2

3

4

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

  

Cảnh báo đối với Quy định về chứng thư thực phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc

10:59 | 13/11/2017

Kể từ ngày 01/10/2017, thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc phải đi kèm với chứng thư do cơ quan có thẩm quyền của nước/vùng lãnh thổ xuất khẩu hoặc tổ chức được ủy quyền hoặc chỉ định cấp.

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến