Hoạt động thông báo

về việc cách ghi nhãn phụ

11:24 | 18/06/2018

Câu hỏi:

Về việc cách ghi nhãn phụ của sản phẩm ống nhựa và phụ kiện từ Malaysia. 

Tin cảnh báo năm 2018

08:53 | 17/09/2018

CẬP NHẬT THÔNG TIN CẢNH BÁO TỪ WTO HÀNG THÁNG

1

2

3

4

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

  

Cảnh báo đối với Quy định về chứng thư thực phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc

10:59 | 13/11/2017

Kể từ ngày 01/10/2017, thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc phải đi kèm với chứng thư do cơ quan có thẩm quyền của nước/vùng lãnh thổ xuất khẩu hoặc tổ chức được ủy quyền hoặc chỉ định cấp. 

THÔNG BÁO TỪ WTO 2017

16:34 | 15/11/2017

Tin cảnh báo đăng tải từ trang web cua WTO năm 2017

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến