Hoạt động thông báo

Cảnh báo đối với Quy định về chứng thư thực phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc

10:59 | 13/11/2017

Kể từ ngày 01/10/2017, thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc phải đi kèm với chứng thư do cơ quan có thẩm quyền của nước/vùng lãnh thổ xuất khẩu hoặc tổ chức được ủy quyền hoặc chỉ định cấp. 

THÔNG BÁO TỪ WTO 2017

16:34 | 15/11/2017

Tin cảnh báo đăng tải từ trang web cua WTO năm 2017 

THÔNG BÁO TỪ WTO 2016

12:27 | 26/12/2016

Tin cảnh báo đăng tải từ trang web cua WTO năm 2016 

Tin cảnh báo

08:30 | 24/10/2016
Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến