Hoạt động hỏi đáp

Về thông tin địa chỉ nhà sản xuất ghi trên nhãn phụ

10:57 | 19/08/2019

Câu hỏi:

 Về việc thông tin địa chỉ nhà sản xuất ghi trên nhãn phụ 

Hỏi về điều chỉnh nhãn hàng hóa do lỗi in nhãn

10:55 | 19/08/2019

Câu hỏi:

về việc điều chỉnh nhãn hàng hóa do lỗi in nhãn 

Về việc công bố thẻ tiết kiệm điện NEGAWATT

17:21 | 04/04/2019

Câu hỏi:

Về việc công bố thẻ tiết kiệm điện NEGAWATT 

Về việc ghi khối lượng trên nhãn thực phẩm

17:19 | 04/04/2019

Câu hỏi:

Về việc ghi khối lượng trên nhãn thực phẩm? 

Hướng dẫn thể hiện nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa là nguyên liệu thực phẩm

17:17 | 04/04/2019

Câu hỏi:

Việc hướng dẫn thể hiện nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa là nguyên liệu thực phẩm

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến