Hoạt động hỏi đáp

Về việc công bố sản phẩm cồn

10:11 | 15/11/2021

Phúc đáp Công văn số 06/2021/CV-BABYGOODS ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Công ty TNHH Baby Goods (sau đây viết tắt là Công ty) về việc công bố phù hợp tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Cồn dùng trong lĩnh vực gia dụng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến như sau:

(Chi tiết công văn), 

Về việc giải đáp thắc mắc nội dung ghi nhãn hàng san chia, đóng gói

10:21 | 25/04/2021

Câu hỏi:

- Tại khoản 3, điều 14 nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định: “Đối với hàng hóa được san chia, sang chiết, nạp, đóng gói lại phải thể hiện ngày san chia, sang chiết, nạp, đóng gói lại và hạn sử dụng phải được tính từ ngày sản xuất được thế hiện trên nhãn gốc”.

- Tại điều 7, chưong II, thông tư 05/2019/TT-BKHCN quy định: “Hàng hóa san chia, sang chiết, nạp, đóng gói lại bắt buộc phải ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP. Cụ thể phải thể hiện đầy đủ 03 nội dung sau: a) Ngày sản xuất; b) Ngày san chia, sang chiết, nạp, đóng gói không được viết tắt; c) Hạn sử dụng.” Công ty chúng tôi có một số thắc mắc như thông tin bên dưới về thời hạn sử dụng của sản phẩm sau khi san chia, san chiết, nạp, đóng gói lại:

 

Do đó, đối với các loại sản phẩm này công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm sản xuất, thực hiện các công đoạn nghiên cứu sản phẩm để đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn kĩ thuật của sản phẩm trong suốt thời hạn sử dụng sau khi đóng gói. Như vậy, chúng tôi có thể ghi nhãn theo 3 thông tin bao gồm ngày sản xuất của nguyên liệu gốc, ngày san chia, đóng gói và hạn sử dụng thực tế của sản phẩm sau khi san chia, đóng gói hay không?

Công ty Chúng tôi sản xuất các sản phẩm có qua các công đoạn san chia, sang chiết, nạp, đóng gói lại và dược tố chức, cá nhân sản xuất ra hàng hóa cho phép. Trong quá trình sản xuất, do một số sản phấm dặc thù bắt buộc phải thay đôi điều kiện nhiệt độ sản phẩm lúc cắt/chia nhỏ và chất lưọng sản phẩm sau khi cắt cũng không thể giữ nguyên như nguyên liệu ban đầu. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm, chúng tôi tiến hành đánh giá và rút ngắn thời hạn sử dựng đối với các loại sản phẩm này. Ví dụ: sản phẩm phô mai điều kiện bảo quản ban đầu là -18oC hạn sử dụng 24 tháng nhưng trước khi bào thì phải rã đông nhẹ để bào do vậy chất lượng sản phẩm cũng giảm so với sản phẩm ban đầu và lúc này hạn sử dụng cũng phải rút ngắn thành 6 tháng kể từ ngày đóng gói. Vậy nếu trong trường hợp này, căn cứ theo Thông tư hướng dẫn phải thế hiện ngày sản xuất của nguyên liệu gốc, ngày đóng gói, hạn sử dụng của nguyên liệu gốc là 24 tháng nhưng về mặt chất lượng sản phấm sau khi cắt đóng gói lại không thể đảm bảo theo hạn sử dụng này.

  

Về việc giải đáp thắc mắc nội dung ghi nhãn hàng san chia, đóng gói

10:22 | 27/05/2020

Câu hỏi:

- Tại khoản 3, điều 14 nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định: “Đối với hàng hóa được san chia, sang chiết, nạp, đóng gói lại phải thể hiện ngày san chia, sang chiết, nạp, đóng gói lại và hạn sử dụng phải được tính từ ngày sản xuất được thế hiện trên nhãn gốc”.

- Tại điều 7, chưong II, thông tư 05/2019/TT-BKHCN quy định: “Hàng hóa san chia, sang chiết, nạp, đóng gói lại bắt buộc phải ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP. Cụ thể phải thể hiện đầy đủ 03 nội dung sau: a) Ngày sản xuất; b) Ngày san chia, sang chiết, nạp, đóng gói không được viết tắt; c) Hạn sử dụng.” Công ty chúng tôi có một số thắc mắc như thông tin bên dưới về thời hạn sử dụng của sản phẩm sau khi san chia, san chiết, nạp, đóng gói lại:

 

Do đó, đối với các loại sản phẩm này công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm sản xuất, thực hiện các công đoạn nghiên cứu sản phẩm để đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn kĩ thuật của sản phẩm trong suốt thời hạn sử dụng sau khi đóng gói. Như vậy, chúng tôi có thể ghi nhãn theo 3 thông tin bao gồm ngày sản xuất của nguyên liệu gốc, ngày san chia, đóng gói và hạn sử dụng thực tế của sản phẩm sau khi san chia, đóng gói hay không?

Công ty Chúng tôi sản xuất các sản phẩm có qua các công đoạn san chia, sang chiết, nạp, đóng gói lại và dược tố chức, cá nhân sản xuất ra hàng hóa cho phép. Trong quá trình sản xuất, do một số sản phấm dặc thù bắt buộc phải thay đôi điều kiện nhiệt độ sản phẩm lúc cắt/chia nhỏ và chất lưọng sản phẩm sau khi cắt cũng không thể giữ nguyên như nguyên liệu ban đầu. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm, chúng tôi tiến hành đánh giá và rút ngắn thời hạn sử dựng đối với các loại sản phẩm này. Ví dụ: sản phẩm phô mai điều kiện bảo quản ban đầu là -18oC hạn sử dụng 24 tháng nhưng trước khi bào thì phải rã đông nhẹ để bào do vậy chất lượng sản phẩm cũng giảm so với sản phẩm ban đầu và lúc này hạn sử dụng cũng phải rút ngắn thành 6 tháng kể từ ngày đóng gói. Vậy nếu trong trường hợp này, căn cứ theo Thông tư hướng dẫn phải thế hiện ngày sản xuất của nguyên liệu gốc, ngày đóng gói, hạn sử dụng của nguyên liệu gốc là 24 tháng nhưng về mặt chất lượng sản phấm sau khi cắt đóng gói lại không thể đảm bảo theo hạn sử dụng này.

  

Về uỷ quyền sử dụng mã nước ngoài

17:39 | 24/03/2020

Câu hỏi:

Hiện nay công ty chúng tôi muốn xuất hàng thuỷ sản đông lạnh ra thị trường nước ngoài. Và muốn sử dụng mã vạch nước ngoài. Theo quy định mới. Xin cho công ty chúng tôi hỏi chúng tôi có thể xin uỷ quyền sử dụng mã nước ngoài tại chi cục được hay không. Và nếu được xin chi cục hướng dẫn cho quy trình đăng ký. 

  

Về việc ghi xuất xứ hàng hóa

17:30 | 24/03/2020

Câu hỏi:

Về việc khai xuất xứ trên nhãn hàng hóa với chi tiết như sau:

1.    Cát động lực, xuất xứ Thái Lan, chiếm 44% giá vốn

2.    Khuôn nhựa, xuất xứ Trung Quốc, chiếm 18% giá vốn

3.    Sáp, giấy tô màu, xuất xứ Việt Nam, chiếm 4% giá vốn

4.    Các vật tư còn lại, xuất xứ Việt Nam.

5.    Chiết lẻ, đóng gói tại Việt Nam.

 Với nội dung như trên thì công ty cần ghi xuất xứ sản phẩm như thế nào thì phù hợp

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến