Hoạt động hỏi đáp

Về việc công bố thẻ tiết kiệm điện NEGAWATT

17:21 | 04/04/2019

Câu hỏi:

Về việc công bố thẻ tiết kiệm điện NEGAWATT 

Về việc ghi khối lượng trên nhãn thực phẩm

17:19 | 04/04/2019

Câu hỏi:

Về việc ghi khối lượng trên nhãn thực phẩm? 

Hướng dẫn thể hiện nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa là nguyên liệu thực phẩm

17:17 | 04/04/2019

Câu hỏi:

Việc hướng dẫn thể hiện nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa là nguyên liệu thực phẩm 

Hướng dẫn cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ giám định

17:16 | 04/04/2019

Câu hỏi:

Hướng dẫn cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ giám định? 

hướng dẫn thể hiện nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa là nguyên liệu thực phẩm

09:38 | 12/03/2019

Câu hỏi:

V/v hướng dẫn thể hiện nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa là nguyên liệu thực phẩm 

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến