Tin tức

Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình

18:25 | 11/07/2024

Theo Quyết định số 218/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 2 năm 2024 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) được giao thực hiện hai (02) thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, bao gồm: (1) Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức hợp chuẩn; (2) Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước; dịch vụ; quá trình; môi trường được quản lý bởi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 

Tin cảnh báo năm 2024

13:25 | 31/05/2024

Tin cảnh báo được cập nhật từ ngày tháng 01/01/2024 đến 15/6/2024, download here 

Tin cảnh báo năm 2024

13:12 | 31/05/2024

Tin cảnh báo được cập nhật từ ngày tháng 01/01/2024 đến 15/6/2024, download here 

Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

12:49 | 20/05/2024

 

Ngày 02 tháng 4 năm 2024, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1062/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. 

Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

12:45 | 20/05/2024

Ngày 28 tháng 03 năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Thông tư này quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa gồm: Quản lý nhà nước đối với hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; quy định hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu; quản lý sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm, vật mang dữ liệu; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và tổ chức triển khai, thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa.