Tin tức

Bản tin TBT-HCM số 64/2018

Bản tin TBT-HCM số 64/2018

09:44 | 01/11/2018

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 63/2018

Bản tin TBT-HCM số 63/2018

09:48 | 01/10/2018

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 62/2018

Bản tin TBT-HCM số 62/2018

22:13 | 01/09/2018

Download tại đây: link 

Quy định mới về điều kiện đối với thương nhân XNK khí

09:52 | 15/08/2018

Đây là nội dung quan trọng tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí vừa được Chính phủ ban hành ngày 15/6/2018.

Theo đó, đối với các thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu (XNK) khí thì cần đáp ứng các điều kiện sau: 

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

09:51 | 15/08/2018

Ngày 26 tháng 7 năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 2092/QĐ – BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia như sau:

TCVN 12199-1:2018 Tiêu chuẩn này đặc tả dữ liệu của đối tượng trong quy trình lưu trữ hồ sơ – Phần 1: Đối tượng và hồ sơ

TCVN 12199-2:2018 Tiêu chuẩn này đặc tả dữ liệu của đối tượng trong quy trình lưu trữ hồ sơ – Phần 2

TCVN 12200:2018 Tiêu chuẩn này nói về công nghệ thông tin – Quy trình số hóa và tạo dữ liệu đặc tả cho đối tượng 2D

TCVN 12201:2018 Tiêu chuẩn này nói về công nghệ thông tin – Quy trình số hóa và tạo dữ liệu đặc tả cho đối tượng 3D

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/7/2018.

Xem chi tiết Quyết định tại đây