Tin tức

Bản tin TBT-HCM số 70/2019

Bản tin TBT-HCM số 70/2019

21:19 | 25/04/2019

Download tại đây: link 

Tin cảnh báo năm 2019

17:34 | 04/04/2019

CẬP NHẬT THÔNG TIN CẢNH BÁO TỪ WTO HÀNG THÁNG

ma_1 ma_2 ma_3
ma_4 ma_5 ma_6
ma_7 ma_8 ma_9
ma_10 ma_11 ma_12

  

Về việc công bố thẻ tiết kiệm điện NEGAWATT

17:21 | 04/04/2019

Câu hỏi:

Về việc công bố thẻ tiết kiệm điện NEGAWATT 

Về việc ghi khối lượng trên nhãn thực phẩm

17:19 | 04/04/2019

Câu hỏi:

Về việc ghi khối lượng trên nhãn thực phẩm? 

Hướng dẫn thể hiện nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa là nguyên liệu thực phẩm

17:17 | 04/04/2019

Câu hỏi:

Việc hướng dẫn thể hiện nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa là nguyên liệu thực phẩm