Tin tức

Về việc công bố chất lượng đối với sản phẩm thuốc thử phát hiện các tác nhân gây bệnh trên tôm

10:32 | 15/10/2019

Câu hỏi:

Về việc công bố chất lượng đối với sản phẩm thuốc thử phát hiện các tác nhân gây bệnh trên tôm 
Bản tin TBT-HCM số 75/2019

Bản tin TBT-HCM số 75/2019

10:23 | 26/09/2019

Download tại đây: link 

THÔNG TƯ SỐ 05/2019/TT-BKHCN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2017/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHÃN HÀNG HÓA

09:32 | 05/09/2019

Ngày 26/6/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa. Thông tư này gồm 3 chương và 16 điều, nội dung tóm tắt một số điểm chú ý như sau:
  
Bản tin TBT-HCM số 74/2019

Bản tin TBT-HCM số 74/2019

14:29 | 03/09/2019

Download tại đây: link 

Về thông tin địa chỉ nhà sản xuất ghi trên nhãn phụ

10:57 | 19/08/2019

Câu hỏi:

 Về việc thông tin địa chỉ nhà sản xuất ghi trên nhãn phụ