Liên kết Website
Thống kê truy cập
Online :  
Lượt truy cập :  

Quyết định hủy bỏ và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Thứ ba, 24/04/2018, 08:16 GMT+7

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định  về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia 3886/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 8606-6:2010 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 6: Van tự động
 2. TCVN 8606-7:2010 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 7: Vòi phun khí
 3. TCVN 8606-8:2010 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 8: Đồng hồ áp suất

 

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia 3887/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 8606-1:2017 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 1: Yêu cầu chung và định nghĩa
 2. TCVN 8606-2:2017 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 2: Đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử chung
 3. TCVN 8606-3:2017 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 3: Van kiểm tra
 4. TCVN 8606-4:2017 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 4: Van tay
 5. TCVN 8606-5:2017 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 5: Van tay của xy lanh
 6. TCVN 8606-62017 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 6: Van tự động
 7. TCVN 8606-7:2017 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 7: Vòi phun khí
 8. TCVN 8606-8:2017 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 8: Áp kế
 9. TCVN 8606-9:2017 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 9: Bộ điều áp
 10. TCVN 8606-10:2017 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 10: Bộ điều chỉnh lưu lượng khí
 11. TCVN 8606-11:2017 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 11: Bộ trộn nhiên liệu khí – không khí
 12. TCVN 8606-12:2017 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 12: Van an toàn
 13. TCVN 8606-13:2017 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 13: Thiết bị an toàn
 14. TCVN 8606-14:2017 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 14: Van quá dòng
 15. TCVN 8606-15:2017 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 15: Hộp gom khí và ống mềm thông hơi

Xem chi tiết các Quyết định


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến