Tin tức sự kiện

Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

16:02 | 09/04/2015

Ngày 27/2/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BKHCN Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

15:50 | 09/04/2015

Ngày 27/2/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BKHCN Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 
Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương năm 2014

Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương năm 2014

15:21 | 09/04/2015

Sáng ngày 22/03/2015, Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương năm 2014 đã được tổ chức tai Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. 
Hội thảo "Rào cản kỹ thuật trong thương mại, kinh nghiệm và giải pháp thực thi"

Hội thảo "Rào cản kỹ thuật trong thương mại, kinh nghiệm và giải pháp thực thi"

09:36 | 23/01/2015

Ngày 5 tháng 12 năm 2014, Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công nghiệp, Bộ Công thương đã phối hợp với Văn phòng TBT Việt Nam tổ chức hội thảo “Rào cản kỹ thuật trong thương mại, kinh nghiệm và giải pháp thực thi”tại Hà Nội. 
Thực phẩm đã qua chế biến

Thực phẩm đã qua chế biến

09:17 | 23/01/2015

Ngày 08/1/2015, Cơ quan Kiểm soát thuốc và thực phẩm quốc gia (NADFC) RI Indonesia có thông báoG/TBT/N/ IDN/92 về Quy chuẩn kỹ thuật số 1 năm 2013 của NADFC RI liên quan đến đăng ký điện tử đối với thực phẩm đã qua chế biến.

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến