Tin tức sự kiện

Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

16:07 | 09/04/2015

Ngày 27/2/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BKHCN Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật. 

Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

16:04 | 09/04/2015

Ngày 27/2/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BKHCN  Thông tư hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn. 

Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

16:02 | 09/04/2015

Ngày 27/2/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BKHCN Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

15:50 | 09/04/2015

Ngày 27/2/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BKHCN Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 
Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương năm 2014

Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương năm 2014

15:21 | 09/04/2015

Sáng ngày 22/03/2015, Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương năm 2014 đã được tổ chức tai Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến