Về việc triển khai Quyết định ban hành

Thứ năm, 22/06/2023, 10:52 GMT+7

Ngày 12 tháng 4 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1383/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Quyết định số 1383/QĐ-UBND). Theo đó, 07 nhóm sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc gồm:  Thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, rau quả tươi, tôm, thủy sản sơ chế có bao gói (cá rô, cá lóc, cá sặc, khô cá dứa), tổ yến.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức theo thẩm quyền quản lý, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1383/QĐ-UBND và phổ biến đến các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý để biết và thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị quý cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo./.

Tài liệu đính kèm:


1. Thông báo 1640/SKHCN-TĐC

2. Quyết định 1383/QĐ-UBND


Người viết : thninh

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến