Cuộc họp lần thứ 31 của Nhóm công tác cao su và các sản phẩm cao su ASEAN (RBPWG) và các sự kiện liên quan

Thứ năm, 25/03/2021, 10:24 GMT+7

Cuộc họp lần thứ 31 của Nhóm công tác sản phẩm cao su (RBPWG) thuộc Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN (ACCSQ) và các sự kiện liên quan đã được tổ chức từ ngày 16 – 18/3/2021 theo hình thức trực tuyến.

 

Tham dự các hội nghị có đại diện từ các quốc gia thành viên và Ban Thư ký ASEAN. Đoàn Việt Nam bao gồm đại diện đến từ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ), Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) và Hiệp hội Cao su Việt Nam. Đây là hội nghị trực tuyến thứ hai của Nhóm Công tác sản phẩm cao su, hội nghị trực tuyến thứ nhất đã được Việt Nam tổ chức vào tháng 7/2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Hội nghị cuả Nhóm công tác sản phẩm cao su (RBPWG) lần thứ 31 do Tiến sĩ Krisda Suchiva, Thái Lan điều hành với vai trò là Chủ tịch và Phó Chủ tịch là đại diện của STAMEQ, Việt Nam.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả Cuộc họp lần thứ 22 của Nhóm đặc trách sản phẩm cao su (TFRBP) và Cuộc họp lần thứ 3 của Ủy ban Phòng thử nghiệm cao su ASEAN (ARTLC) cũng như báo cáo của Malaysia, Thái Lan và Việt Nam về việc tham gia với tư cách là trưởng các dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc tế ISO trong lĩnh vực cao su theo các chương trình làm việc của Ủy ban Kỹ thuật của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa về cao su – ISO/TC 45.

Về công tác hài hòa tiêu chuẩn trong ASEAN, đến thời điểm này RBPWG đã triển khai được 64 tiêu chuẩn ISO cao su và sản phẩm cao su; và ngoài 04
tiêu chuẩn đã được xác định hài hòa tại Hội nghị trước thì tại Hội nghị này RBPWG đề xuất thêm 07 tiêu chuẩn quốc tế ISO cao su và sản phẩm cao su vừa được ISO ban hành năm 2020 đưa vào hài hòa ASEAN. Công tác hài hòa tiêu chuẩn trong ASEAN nhằm tạo thuận lợi trong thương mại giữa các nước ASEAN.

Hội nghị lần thứ 31 cũng thông qua kế hoạch làm việc 3 năm của Ủy ban các phòng thử nghiệm cao su ASEAN, với các đề xuất thiết lập Mạng lưới phòng thử nghiệm về sàn cao su, mạng lưới về cao su thiên nhiên thô và cao su mẫu chuẩn. Thêm nữa, các nước ASEAN phải hoàn thiện danh mục các phòng thử nghiệm được công nhận trong Mạng lưới phòng thử nghiệm cao su ASEAN (ARLN).

Ngoài ra, Hội nghị cũng nghe báo cáo các công việc đã được triển khai của Ủy ban ba bên Quốc tế về Cao su (ITRC); cập nhật thông tin về các hội nghị và triển lãm găng tay cao su quốc tế, phân hủy sinh học găng tay cao su,…

Những hoạt động của Việt Nam trong khuôn khổ nhóm công tác cao su đóng góp tích cực vào hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực ASEAN, khẳng định vị trí, vai trò của công tác tiêu chuẩn hóa đối với các lĩnh vực sản phẩm cụ thể. 

Vụ HTQT


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến