DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CÔNG BỐ HỢP QUY

Chủ nhật, 15/10/2017, 09:38 GMT+7

Thống kê tình hình công bố hợp quy đối với các sản phẩm bắt buộc phải công bố hợp quy thuộc trách nhiệm Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia:

  1. QCVN 1: 2015/BKHCN về Xăng, nhiên liệu Điêzen và nhiêu liệu sinh học.
  2. QCVN 2: 2008/BKHCN về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.
  3. QCVN 3: 2009/BKHCN về Đồ chơi trẻ em.
  4. QCVN 4: 2009/BKHCN về Đối với thiết bị điện và điện tử.
  5. QCVN 7: 2011/BKHCN về Thép làm cốt bê tông.
  6. QCVN 8: 2012/BKHCN về Khí dầu mỏ hóa lỏng LPG.
  7. QCVN 9: 2012/BKHCN về Tương thích điện từ đối với thiết bị điện – điện tử gia dụng và các. mục đích tương tự.

NĂM 2017

1 

(từ 16/12/2016 –  15/1/2017)

2

(từ 16/1/2017 –  15/2/2017)

3

(từ 16/2/2017 –  15/3/2017)

4

(từ 16/3/2017 – 15/4/2017)

5

(từ 16/4/2017 – 15/5/2016)

6

 (từ 16/5/2017 – 15/6/2017)

7

 (từ 16/6/2017 – 15/7/2017)

8

(từ 16/7/2017 – 15/8/2017)

9

(từ 16/8/2017 – 15/9/2017)

10

Chưa cập nhật

11

Chưa cập nhật

12

Chưa cập nhật

 

 

 

NĂM 2016

1 

(từ 16/12/2015 –  15/1/2016)

2

(từ 16/1/2016 –  15/2/2016)

3

(từ 16/2/2016 –  15/3/2016)

4

(từ 16/3/2016 – 15/4/2016)

5

(từ 16/4/2016 – 15/5/2016)

6

 (từ 16/5/2016 – 15/6/2016)

7

 (từ 16/6/2016 – 15/7/2016)

8

(từ 16/7/2016 – 15/8/2016)

9

(từ 16/8/2016 – 15/9/2016)

10

(từ 16/9/2016 – 15/10/2016)

11

(từ 16/10/2016 – 15/11/2016)

12

(từ 16/11/2016 – 15/12/2016)


Người viết : thninh

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến