Hướng dẫn thực hiện các quy định về về ghi nhãn hàng hóa và Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thứ năm, 30/03/2023, 09:35 GMT+7

NỘi DUNG:

+ Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hóa, cụ thể: Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, Nghị định số 111/2021/NĐ-CP, Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN, Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN.

+ Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Nghị định số 119/2017/NĐ-CP; Nghị định số 126/2021/NĐ-CP.

 

Nhằm giúp doanh nghiệp sản xuất vàng TSMN thực hiện đúng các quy định hiện hành về công bố tiêu chuẩn chất lượng vàng TSMN, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) kính mời Quý doanh nghiệp tham dự buổi Hướng dẫn việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng và nhãn hàng hóa, cụ thể như sau:

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 31 tháng 3 năm 2023 (thứ 6).

Địa điểm: Hội trường Chi cục (địa chỉ: số 263 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

Thông tin liên hệ: phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - số điện thoại:0918180583 C. Hiền

Rất mong Quý doanh nghiệp cử người tham dự để được hỗ trợ hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tài liệu đính kèm: DOWNLOAD

 


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến