V/v góp ý QCVN 02:2008/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Thứ tư, 16/05/2018, 08:31 GMT+7

     Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2008/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy được ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã xuất hiện một số nội dung bất cập, không còn phù hợp với tình hình hiện nay.

          Vì vậy, để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, tránh tranh chấp thương mại, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước đối với Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thực hiện rà soát, góp ý QCVN 02: 2008/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, theo hướng sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, nâng cao các chỉ tiêu kỹ thuật có nguy cơ gây mất an toàn cho người sử dụng.

          Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Quý Công ty cho ý kiến theo Phiếu góp ý (đính kèm).

          Nội dung góp ý xin gửi về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trước ngày 21/5/2018 qua địa chỉ E-Mail: tbt.skhcn@tphcm.gov.vn. Vui lòng liên hệ Phòng Tiêu chuẩn hóa và TBT - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số điện thoại (028) 39.300.972 (gặp anh Nam Hiệp khi có nội dung cần trao đổi).

          Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Công ty

     Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2008/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy được ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã xuất hiện một số nội dung bất cập, không còn phù hợp với tình hình hiện nay.

          Vì vậy, để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, tránh tranh chấp thương mại, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước đối với Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thực hiện rà soát, góp ý QCVN 02: 2008/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, theo hướng sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, nâng cao các chỉ tiêu kỹ thuật có nguy cơ gây mất an toàn cho người sử dụng.

          Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Quý Công ty cho ý kiến theo Phiếu góp ý (đính kèm).

          Nội dung góp ý xin gửi về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trước ngày 21/5/2018 qua địa chỉ E-Mail: tbt.skhcn@tphcm.gov.vn. Nội dung góp ý vui lòng xem file đính kèm 

       Vui lòng liên hệ Phòng Tiêu chuẩn hóa và TBT - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số điện thoại (028) 39.300.972 (gặp anh Nam Hiệp khi có nội dung cần trao đổi).

          Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Công ty

Nội dung file đính kèm:

Công văn 402/TĐC-TBT

Phiếu góp ý


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến