Sổ tay 66 mẫu nhãn hàng hóa

Thứ ba, 12/06/2018, 09:29 GMT+7

Sổ tay 66 mẫu nhãn hàng hóa

Sổ tay 66 mẫu nhãn hàng hóa

           Với mục đích cung cấp các thông tin hữu ích giúp doanh nghiệp nắm bắt được các quy định về việc ghi nhãn hàng hóa một cách hiệu quả, năm 2018 Điểm TBT Thành phố Hồ Chí Minh cho ra mắt Sổ tay với nội dung “66 mẫu nhãn hàng hóa tham khảo theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa”.
             Tương tự như cuốn Cẩm nang hướng dẫn hàng rào kỹ thuật trong nước đối với sản phẩm dệt may - da giày và sản phẩm điện - điện tử được thực hiện vào cuối năm 2017, cuốn Sổ tay “66 mẫu nhãn hàng hóa tham khảo theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa” sẽ phần nào giúp doanh nghiệp khắc phục những khó khăn trong quá trình thực hiện, hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật có liên quan về nhãn hàng hóa.

Link down


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến