Thực phẩm đã qua chế biến

Thứ sáu, 23/01/2015, 09:17 GMT+7

Ngày 08/1/2015, Cơ quan Kiểm soát thuốc và thực phẩm quốc gia (NADFC) RI Indonesia có thông báoG/TBT/N/ IDN/92 về Quy chuẩn kỹ thuật số 1 năm 2013 của NADFC RI liên quan đến đăng ký điện tử đối với thực phẩm đã qua chế biến.

Ngày 08/1/2015, Cơ quan Kiểm soát thuốc và thực phẩm quốc gia (NADFC) RI Indonesia có thông báoG/TBT/N/ IDN/92 về Quy chuẩn kỹ thuật số 1 năm 2013 của NADFC RI liên quan đến đăng ký điện tử đối với thực phẩm đã qua chế biến. Quy chuẩn này quy định quy trình đăng ký điện tử cho thực phẩm đã qua chế biến dựa trên mức độ rủi ro theo các tiêu chí sau: Mục tiêu khách hàng; Thành phần nguyên liệu; Các thông tin dinh dưỡng và y tế trên nhãn; và Quy trình sản xuất… Mục đích của quy chuẩn mới này là ngăn chặn thực phẩm không đạt yêu cầu về chất lượng và an toàn; đồng thời đưa ra các hướng dẫn về đăng ký điện tử, giúp dịch vụ đăng ký nhanh, hiệu quả, đáng tin cậy và minh bạch hơn. Thời gian dự kiến để thông qua quy chuẩn mới này là sau ngày xuất bản. Để xem nội dung đầy đủ của dự thảo này, có thể xem theo địa chỉ sau:

https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/IDN/15_0070_00_x.pdf


http://www.tbtvn.org/Lists/Tin%20nng/DispFormCustomize.aspx?List=d9127cb8-f83c-45cc-95b2-f15365f57808&ID=1689
Người viết : TBTVN

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến