Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

Thứ năm, 09/04/2015, 16:04 GMT+7

Ngày 27/2/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BKHCN  Thông tư hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.

Xem chi tiết tại đây: /vnt_upload/news/04_2015/VBHN_so_08_TT21.2007.TT.BKHCN_HDAD_Tieu_chuan.rar


Nguồn: tcvn.gov.vn
Người viết : TCVN-net

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến