về việc cách ghi nhãn phụ

Thứ hai, 18/06/2018, 11:24 GMT+7

Câu hỏi:

Về việc cách ghi nhãn phụ của sản phẩm ống nhựa và phụ kiện từ Malaysia.

Tra lời:

1. Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy (QCVN 16:2017/BXD) trong đó có sản phẩm Ống nhựa. Do đó, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Sở Xây dựng địa chỉ: 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, (028) 3932 5945 - 3932 6214; Fax : (028) 3932 5269; Email: sxd@tphcm.gov.vn để được hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật trên.

 2. Ghi nhãn của sản phẩm phải thực hiện theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa. Việc ghi nhãn phụ được quy định tại điều 8 của Nghị định này. Ngoài ra, tại bảng 1, phần 2 của QCVN 16:2017/BXD quy định về Danh mục sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có khả năng gây mất an toàn. Qua đó, doanh nghiệp có thể tham khảo cách ghi nhãn được quy định tại các Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) liên quan đến sản phẩm ống nhựa.

 

 


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến