Bản tin TBT-HCM Số 1

Thứ tư, 25/03/2015, 08:38 GMT+7

Kính gửi Quý bạn đọc!

       Điểm thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh (Điểm TBT-HCM) thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành lập theo Quyết định số 186/QĐ-SKHCN ngày 08/5/2007 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có chức năng thực thi các nghĩa vụ quy định trong Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Hiệp định TBT) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và triển khai Đề án thực thi Hiệp định TBT tại thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Để hoạt động TBT ngày càng hiệu quả, Chi cục đã xây dựng trang web tiếp nhận tất cả các thông báo từ văn phòng TBT Việt Nam phục vụ cho việc hỏi đáp tại thành phố Hồ Chí Minh; thường xuyên cập nhật các thông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, tin cảnh báo, thông tin thị trường của các nước thành viên WTO, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới ban hành.

       Nhằm tạo thêm kênh thông tin giúp tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Hiệp định TBT cụ thể là các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp, các quy định khác có liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Góp phần  thúc đẩy xuất nhập khẩu và đảm bảo lợi ích chính đáng của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Vì vậy Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phát hành Bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh tạo cầu nối giữa Điểm TBT-HCM và các doanh nghiệp.

        Mong muốn nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của quý bạn đọc để bản tin ngày càng hoàn thiện và hiệu quả.

      Trân trọng!

Chi tiết bản tin vui lòng download tại đây:

/vnt_upload/news/03_2015/BAN_TIN_TBT_so_01_hoan_chinh.pdf


Nguồn tin: TBT-HCM

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến