Bản tin TBT-HCM

Bản tin TBT-HCM số 84/2020

Bản tin TBT-HCM số 84/2020

11:09 | 03/07/2020

Download tại đây: link

Download trực tiếp trên điện thoại thông qua QR Code:  QRCODE84

  
Bản tin TBT-HCM số 83/2020

Bản tin TBT-HCM số 83/2020

10:17 | 31/05/2020

Download tại đây: link

Download trực tiếp trên điện thoại thông qua QR Code:  QR_CODE_83

  
Bản tin TBT-HCM số 82/2020

Bản tin TBT-HCM số 82/2020

11:55 | 04/05/2020

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 81/2019

Bản tin TBT-HCM số 81/2019

08:24 | 30/03/2020

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 80/2019

Bản tin TBT-HCM số 80/2019

14:55 | 02/03/2020

Download tại đây: link

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến