Bản tin TBT-HCM

Bản tin TBT-HCM số 60/2018

Bản tin TBT-HCM số 60/2018

08:48 | 28/06/2018

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 59/2018

Bản tin TBT-HCM số 59/2018

11:20 | 30/05/2018

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 58/2018

Bản tin TBT-HCM số 58/2018

14:58 | 02/05/2018

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 57/2018

Bản tin TBT-HCM số 57/2018

07:58 | 02/04/2018

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 56/2018

Bản tin TBT-HCM số 56/2018

17:14 | 02/03/2018

Download tại đây: link

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến