Bản tin TBT-HCM

Bản tin TBT-HCM số 75/2019

Bản tin TBT-HCM số 75/2019

10:23 | 26/09/2019

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 74/2019

Bản tin TBT-HCM số 74/2019

14:29 | 03/09/2019

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 73/2019

Bản tin TBT-HCM số 73/2019

15:17 | 01/08/2019

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 72/2019

Bản tin TBT-HCM số 72/2019

10:14 | 01/07/2019

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 71/2019

Bản tin TBT-HCM số 71/2019

16:35 | 28/05/2019

Download tại đây: link

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến