Bản tin TBT-HCM

Bản tin TBT-HCM số 54/2017

Bản tin TBT-HCM số 54/2017

08:35 | 21/12/2017

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 53/2017

Bản tin TBT-HCM số 53/2017

10:32 | 01/12/2017

Download tại đây: BẢN_TIN_SỐ_53 
Bản tin TBT-HCM số 52/2017

Bản tin TBT-HCM số 52/2017

14:02 | 01/11/2017


 
Bản tin TBT-HCM số 51/2017

Bản tin TBT-HCM số 51/2017

08:29 | 09/10/2017


 
Bản tin TBT-HCM số 50/2017

Bản tin TBT-HCM số 50/2017

08:37 | 01/09/2017
Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến