Bản tin TBT-HCM

Bản tin TBT-HCM số 73/2019

Bản tin TBT-HCM số 73/2019

15:17 | 01/08/2019

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 72/2019

Bản tin TBT-HCM số 72/2019

10:14 | 01/07/2019

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 71/2019

Bản tin TBT-HCM số 71/2019

16:35 | 28/05/2019

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 70/2019

Bản tin TBT-HCM số 70/2019

21:19 | 25/04/2019

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 69/2019

Bản tin TBT-HCM số 69/2019

09:39 | 02/04/2019

Download tại đây: link

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến