Bản tin TBT-HCM

Bản tin TBT-HCM số 71/2019

Bản tin TBT-HCM số 71/2019

16:35 | 28/05/2019

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 70/2019

Bản tin TBT-HCM số 70/2019

21:19 | 25/04/2019

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 69/2019

Bản tin TBT-HCM số 69/2019

09:39 | 02/04/2019

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 68/2019

Bản tin TBT-HCM số 68/2019

08:27 | 25/02/2019

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 67/2019

Bản tin TBT-HCM số 67/2019

14:09 | 28/01/2019

Download tại đây: link

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến