Bản tin TBT-HCM

Bản tin TBT-HCM số 78/2019

Bản tin TBT-HCM số 78/2019

09:52 | 02/01/2020

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 77/2019

Bản tin TBT-HCM số 77/2019

09:51 | 25/11/2019

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 76/2019

Bản tin TBT-HCM số 76/2019

16:47 | 28/10/2019

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 75/2019

Bản tin TBT-HCM số 75/2019

10:23 | 26/09/2019

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 74/2019

Bản tin TBT-HCM số 74/2019

14:29 | 03/09/2019

Download tại đây: link

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến