Bản tin TBT-HCM

Bản tin TBT-HCM số 57/2018

Bản tin TBT-HCM số 57/2018

07:58 | 02/04/2018

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 56/2018

Bản tin TBT-HCM số 56/2018

17:14 | 02/03/2018

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 55/2018

Bản tin TBT-HCM số 55/2018

14:07 | 30/01/2018

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 54/2017

Bản tin TBT-HCM số 54/2017

08:35 | 21/12/2017

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 53/2017

Bản tin TBT-HCM số 53/2017

10:32 | 01/12/2017

Download tại đây: BẢN_TIN_SỐ_53

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến