Bản tin TBT-HCM

Bản tin TBT-HCM số 69/2019

Bản tin TBT-HCM số 69/2019

09:39 | 02/04/2019

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 68/2019

Bản tin TBT-HCM số 68/2019

08:27 | 25/02/2019

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 67/2019

Bản tin TBT-HCM số 67/2019

14:09 | 28/01/2019

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 66/2018

Bản tin TBT-HCM số 66/2018

09:23 | 04/12/2018

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 65/2018

Bản tin TBT-HCM số 65/2018

09:22 | 04/12/2018

Download tại đây: link

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến