Bản tin TBT-HCM

Bản tin TBT-HCM số 64/2018

Bản tin TBT-HCM số 64/2018

09:44 | 01/11/2018

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 63/2018

Bản tin TBT-HCM số 63/2018

09:48 | 01/10/2018

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 62/2018

Bản tin TBT-HCM số 62/2018

22:13 | 01/09/2018

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 61/2018

Bản tin TBT-HCM số 61/2018

15:35 | 07/08/2018

Download tại đây: link 
Bản tin TBT-HCM số 60/2018

Bản tin TBT-HCM số 60/2018

08:48 | 28/06/2018

Download tại đây: link

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến