Cảnh báo đối với Quy định về chứng thư thực phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc

Thứ hai, 13/11/2017, 10:59 GMT+7

Kể từ ngày 01/10/2017, thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc phải đi kèm với chứng thư do cơ quan có thẩm quyền của nước/vùng lãnh thổ xuất khẩu hoặc tổ chức được ủy quyền hoặc chỉ định cấp.

Chi tiết nội dung xem tại đây.


Người viết : TBT-HCM

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến