Tin cảnh báo

Thứ hai, 24/10/2016, 08:30 GMT+7

Stt Nội dung Tài liều liên quan
1
Thực hiện việc cung cấp các thông tin về TBT, Văn phòng TBT Việt Nam gửi tài liệu để các Điểm TBT biết và nghiên cứu phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ TBT tại đơn vị mình. Các tài liệu bao gồm:
1. Cảnh báo đối với quy định của Ấn Độ về bắc buộc đăng kí phù hợp với các tiêu chuẩn trong nước đối với sản phẩm hàng hóa điện tử và công nghệ thông tin.
Donwload

Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến