Quy chuẩn mới về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy và lộ trình áp dụng

Thứ hai, 06/12/2021, 11:13 GMT+7

Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 04/2021/TT-BKHCN về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (QCVN 2:2021/BKHCN).

 

Theo đó, QCVN 2:2021/BKHCN quy định mức giới hạn của quy định kỹ thuật đối với mũ bảo hiểm dùng cho người đi:

- Xe mô tô;

- Xe gắn máy;

- Xe đạp máy;

- Xe máy điện;

- Xe đạp điện và các loại xe tương tự .

Gọi chung là mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy và dưới đây viết tắt là mũ và các quy định quản lý chất lượng mũ trong sản xuất, nhập khẩu và lưu thông, phân phối.

QCVN 2:2021/BKHCN không áp dụng đối với các loại mũ chuyên dùng, các loại mũ dùng cho các môn thể thao đua xe hoặc các loại phương tiện làm nhiệm vụ đặc biệt khác.

Điều khoản chuyển tiếp

Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy sản xuất trong nước, nhập khẩu đã chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định tại QCVN 02:2008/BKHCN ban hành kèm theo Quyết định 04/2008/QĐ-BKHCN và lưu thông trước ngày 01/01/2024 được tiếp tục lưu thông trên thị trường đến hết ngày 31/12/2024.

Lộ trình áp dụng QCVN 2:2021/BKHCN

- Kể từ ngày 01/01/2024, mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy nhập khẩu và sản xuất trong nước đáp ứng các quy định tại QCVN 2:2021/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường.

- Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy áp dụng các quy định tại QCVN 2:2021/BKHCN kể từ ngày 01/8/2021.

Thông tư 04/2021/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2021 và thay thế Quyết định 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2008, Thông tư 02/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014.

 

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/36968/quy-chuan-moi-ve-mu-bao-hiem-cho-nguoi-di-mo-to-xe-may

Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến