Tiêu chuẩn

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

08:34 | 13/03/2018

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố và hủy bỏ các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Quyết định 3866/QĐ-BKHCN

  1. TCVN 8021-1:2008 Công nghệ thông tin – Mã phân định đơn nhất – Phần 1: Mã phân định đơn nhất đối với các đơn vị vận tải
  2. TCVN 8021-2:2008 Công nghệ thông tin – Mã phân định đơn nhất – Phần 2: Thủ tục đăng ký
  3. TCVN 8021-3:2009 Công nghệ thông tin – Mã phân định đơn nhất – Phần 3: Quy tắc chung đối với các mã phân định đơn nhất
  4. TCVN 8021-4:2009 Công nghệ thông tin – Mã phân định đơn nhất – Phần 4: Vật phẩm riêng
  5. TCVN 8021-5:2009 Công nghệ thông tin – Mã phân định đơn nhất – Phần 5: Mã phân định đơn nhất đối với vật phẩm là đơn vị vận tải có thể quay vòng (RTIs)
  6. TCVN 8021-6:2009 Công nghệ thông tin – Mã phân định đơn nhất – Phần 6: Mã phân định đơn nhất đối với đơn vị nhóm sản phẩm

  

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

08:34 | 13/03/2018

Ngày 18/12/2017 và 28/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định sau về việc hủy bỏ và công bố các tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Các Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn

Quyết định 3592/QĐ-BKHCN (18/12/2017)

  1. TCVN 7761-2:2007 Cần trục – Cơ cấu hạn chế và cơ cấu chỉ báo. Phần 2: Cần trục di động
  2. TCVN 5205-2:2008 Cần trục – Cabin – Phần 2: Cần trục tự hành
  3. TCVN 8854-2:2011 Cần trục – Sơ đồ và đặc tính điều khiển – Phần 2: Cần trục tự hành

  

Công bố TCVN 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm

08:42 | 26/01/2018

TCVN 11856:2017 do Viện Nghiên cứu Thương mại và Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương biên soạn, Bộ Công Thương đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp đánh giá chợ kinh doanh thực phẩm. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các chợ đầu mối, đấu giá nông sản; chợ tạm; chợ nổi (trên sông, biển).

Tổ chức quản lý chợ bao gồm: doanh nghiệp, hợp tác xã, ban quản lý, tổ quản lý được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc trúng thầu về kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.

Yêu cầu về vị trí, địa điểm: Chợ không bị ngập nước, đọng nước; không bị ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm từ các khu vực ô nhiễm bụi, hóa chất độc hại, các nguồn gây ô nhiễm khác; cách các nguồn gây ô nhiễm tối thiểu 500m.

Chợ phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định trong TCVN 6161. và các quy định hiện hành. Khi thiết kế hệ thống phòng cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật khác có liên quan phải tuân thủ theo các quy định hiện hành về phòng cháy và chữa cháy.

Chi tiết, xem tại đây. 

Quyết định ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

08:41 | 24/11/2017

 

Ngày 08/11/2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1782/QĐ-TĐC về việc ban hành các Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.

Xem chi tiết Quyết định số 1782/QĐ-TĐC 

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

17:00 | 08/11/2017

 

Ngày 15/8/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2229/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia:

TCVN 11815:2017 Thiết kế công trình phụ trợ trong thi công cầu

Xem chi tiết Quyết định

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến