Hoạt động hỏi đáp

Về việc nhờ hỗ trợ tư vấn đăng ký tiêu chuẩn cơ sở mẫu men vi sinh xử lý nước

11:12 | 05/03/2018

Câu hỏi:

V/v hỗ trợ tư vấn đăng ký tiêu chuẩn cơ sở mẫu men vi sinh xử lý nước? 

Về việc công bố hợp chuẩn cho gạo xuất khẩu

11:11 | 05/03/2018

Câu hỏi:

Về việc công bố hợp chuẩn cho gạo xuất khẩu 

Yêu cầu khi xuất khẩu bánh sang Trung Quốc?

11:08 | 05/03/2018

Câu hỏi:
Về việc cần biết một số các thông tin và yêu cầu khi xuất khẩu bánh sang Trung Quốc?  

Hỏi về thủ tục nhập khẩu mật ong

10:44 | 05/03/2018

Chúng tôi đang nhập khẩu sản phẩm mật ong, chúng tôi cần một số thông tin sau:

1. Thủ tục cần thiết để được nhập hàng

2. Các loại thuế phải đóng

3. Các điều kiện cần khác 

Đăng ký dấu hợp quy đối với sản phẩm là Khăn giấy ăn

09:01 | 28/12/2017

Câu hỏi:

đăng ký dấu hợp quy đối với sản phẩm là Khăn giấy ăn

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến