Về việc đăng ký dấu hợp quy đối với sản phẩm là băng vệ sinh nhập khẩu​

Thứ năm, 28/12/2017, 08:54 GMT+7

Câu hỏi: 

Về việc đăng ký dấu hợp quy đối với sản phẩm là băng vệ sinh nhập khẩu

Trả lời:

  1. Hiện nay, sản phẩm băng vệ sinh chưa có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) do đó Doanh nghiệp không cần phải chứng nhận, công bố hợp quy (không sử dụng dấu hợp quy đối với sản phẩm hàng hoá).
  2. Căn cứ Điều 23 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định “Người sản xuất, người nhập khẩu tự công bố các đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn trên hàng hóa hoặc một trong các phương tiện gồm: bao bì hàng hóa, nhãn hàng hóa, tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa”. Do đó, đối với sản phẩm trên của doanh nghiệp phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng đúng theo quy định tại Điều 23 Luật này. Việc công bố tiêu chuẩn áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực, nước ngoài hoặc tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm trên là do doanh nghiệp tự lựa chọn và quyết định.

3. Doanh nghiệp có thể tham khảo Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn hoặc tham khảo các hướng dẫn công bố tiêu chuẩn áp dụng tại website Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo đường dẫn liên kết http://www.chicuctdc.gov.vn (Tab Hỗ trợ doanh nghiệp/Thủ tục hành chính/Mẫu công bố tiêu chuẩn áp dụng) để thực hiện.


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến