Về việc hướng dẫn thủ tục để đưa sản phẩm Vi sinh dùng trong ngành nông nghiệp (nuôi tôm, trồng trọt, ủ phân) ra thị trường

Thứ hai, 05/03/2018, 11:14 GMT+7

Câu hỏi:

về việc hướng dẫn thủ tục để đưa sản phẩm Vi sinh dùng trong ngành nông nghiệp (nuôi tôm, trồng trọt, ủ phân) ra thị trường

Trả lời:          

           1. Đối với sản phẩm Vi sinh dùng trong ngành nông nghiệp, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 176 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Điện thoại: 028. 38297.614 - 028. 38297. 611) để được hướng dẫn cụ thể.

            2. Trường hợp nếu sản phẩm nêu trên của doanh nghiệp không thuộc phạm vi điều chỉnh của cơ quan quản lý chuyên ngành nào thì doanh nghiệp vẫn phải công bố tiêu chuẩn áp dụng theo Điều 23 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Việc công bố tiêu chuẩn áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực, nước ngoài hoặc tiêu chuẩn cơ sở là do Doanh nghiệp tự lựa chọn và quyết định. Doanh nghiệp có thể tham khảo Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, theo Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN quy định “Người đứng đầu cơ sở xem xét và quyết định bằng văn bản về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng và lưu trữ tại cơ sở”, do đó Doanh nghiệp chỉ cần ban hành quyết định bằng văn bản về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đồng thời đảm bảo sản xuất sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố mà không cần đến cơ quan nhà nước để đăng ký chất lượng.

            3. Doanh nghiệp có thể tham khảo các hướng dẫn công bố tiêu chuẩn áp dụng tại website Chi cục http://www.chicuctdc.gov.vn (mục Hỗ trợ doanh nghiệp/ Thủ tục hành chính/ Mẫu công bố tiêu chuẩn áp dụng) để thực hiện./.


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến