Đăng ký dấu hợp quy đối với sản phẩm là Khăn giấy ăn

Thứ năm, 28/12/2017, 09:01 GMT+7

Câu hỏi:

đăng ký dấu hợp quy đối với sản phẩm là Khăn giấy ăn

Trả lời:

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 36/2015/TT-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2015 ban hành QCVN 09: 2015/BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh và Thông tư số 33/2016/TT-BCT ngày 23 tháng 12 năm 2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2015 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Do đó đề nghị Quý doanh nghiệp liên hệ với Sở Công Thương, địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, điện thoại: (+848) 3829 6322, Fax: (+848) 3822 1778, Website: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn để được hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật trên.

Hoạt động công bố hợp quy là bắt buộc, ngoài ra doanh nghiệp phải công bố tiêu chuẩn áp dụng theo Điều 23 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Việc doanh nghiệp công bố tiêu chuẩn áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực, nước ngoài hoặc tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm là do doanh nghiệp tự lựa chọn và quyết định, đồng thời đảm bảo sản xuất sản phẩm, hàng hoá phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố.


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến