về việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm Bàn chải đánh răng

Thứ năm, 28/12/2017, 07:11 GMT+7

Câu hỏi:

Công bố tiêu chuẩn chất lượng Bàn chải đánh răng

Trả lời:

  1. Căn cứ theo Điều 23 của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa quy định “Người sản xuất, người nhập khẩu tự công bố các đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn trên hàng hóa hoặc một trong các phương tiện gồm: bao bì hàng hóa, nhãn hàng hóa, tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa”. Do đó, đối với sản phẩm Bàn chảy đánh răng doanh nghiệp phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng đúng theo quy định tại Điều 23 Luật này. Việc công bố tiêu chuẩn áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực, nước ngoài hoặc tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm trên là do doanh nghiệp tự lựa chọn và quyết định.
  2. Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn có quy định "Người đứng đầu cơ sở xem xét và quyết định bằng văn bản về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng và lưu trữ tại cơ sở". Do đó, Doanh nghiệp tự xây dựng tiêu chuẩn cơ sở chỉ cần ban hành quyết định bằng văn bản về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đồng thời đảm bảo sản xuất sản phẩm, hàng hoá phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố mà không cần đến cơ quan nhà nước để đăng ký chất lượng. Ngoài ra Doanh nghiệp có thể tham khảo các hướng dẫn tại website Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo đường dẫn liên kết http://www.chicuctdc.gov.vn (Tab Hỗ trợ doanh nghiệp/Thủ tục hành chính/Mẫu công bố tiêu chuẩn áp dụng) để thực hiện./.

Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến