Hoạt động hỏi đáp

Về việc công bố chất lượng đối với sản phẩm thuốc thử phát hiện các tác nhân gây bệnh trên tôm

10:32 | 15/10/2019

Câu hỏi:

Về việc công bố chất lượng đối với sản phẩm thuốc thử phát hiện các tác nhân gây bệnh trên tôm 

Về thông tin địa chỉ nhà sản xuất ghi trên nhãn phụ

10:57 | 19/08/2019

Câu hỏi:

 Về việc thông tin địa chỉ nhà sản xuất ghi trên nhãn phụ 

Hỏi về điều chỉnh nhãn hàng hóa do lỗi in nhãn

10:55 | 19/08/2019

Câu hỏi:

về việc điều chỉnh nhãn hàng hóa do lỗi in nhãn 

Về việc công bố thẻ tiết kiệm điện NEGAWATT

17:21 | 04/04/2019

Câu hỏi:

Về việc công bố thẻ tiết kiệm điện NEGAWATT 

Về việc ghi khối lượng trên nhãn thực phẩm

17:19 | 04/04/2019

Câu hỏi:

Về việc ghi khối lượng trên nhãn thực phẩm?

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến