Tin tức sự kiện

Tạo chủ động, thuận lợi cho doanh nghiệp

08:33 | 24/04/2018
Theo các chuyên gia, việc cắt giảm nhiều thủ tục đăng ký, công bố, kiểm tra chuyên ngành về thực phẩm, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm không chỉ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, mà đây cũng là giải pháp giảm áp lực cho cơ quan quản lý.

Nhiều thuận lợi

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển kinh doanh, sản xuất nhưng không buông lỏng quản lý an toàn thực phẩm, ngày 2.2.2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn thực phẩm (thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP), quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Theo đó, Nghị định số 15 đã cắt giảm nhiều thủ tục đăng ký, công bố, kiểm tra chuyên ngành về thực phẩm, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

  

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp

08:20 | 24/04/2018

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tại buổi làm việc với một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) và tiền chất thuốc nổ.  

Vật liệu nổ công nghiệp được sử dụng nhiều trong khai thác khoáng sản

  

Quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu

08:19 | 24/04/2018

Ngày 15/3/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành công văn số 614/TĐC-ĐL về việc thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu.

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 6 của Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 28/5/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu (Thông tư 15) từ ngày 01 tháng 7  năm 2018, cột đo xăng dầu phải có thiết bị in chứng từ bán hàng để sẵn sàng in và cung cấp chứng từ cho khách hàng khi có yêu cầu trong hoạt động bán lẻ xăng dầu.

Đề nghị Quý doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện các nội dung của công văn này trong hệ thống bán lẻ trực thuộc và phổ biến tới các tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp.

Xem chi tiết Công Văn. 

Quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu

08:17 | 24/04/2018

Ngày 15/3/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành công văn số 614/TĐC-ĐL về việc thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu.

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 6 của Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 28/5/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu (Thông tư 15) từ ngày 01 tháng 7  năm 2018, cột đo xăng dầu phải có thiết bị in chứng từ bán hàng để sẵn sàng in và cung cấp chứng từ cho khách hàng khi có yêu cầu trong hoạt động bán lẻ xăng dầu.

Đề nghị Quý doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện các nội dung của công văn này trong hệ thống bán lẻ trực thuộc và phổ biến tới các tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp.

Xem chi tiết Công Văn. 

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

08:15 | 24/04/2018

Ngày 08/12/2017; 20/12/2017; 28/12/2017 và 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 2492/QĐ-BKHCN (08/12/2017)

  1. TCVN 11344-2:2017 Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu. Phần 2: Áp suất không khí thấp
  2. TCVN 11344-3:2017 Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu. Phần 3: Kiểm tra bên ngoài bằng mắt
  3. TCVN 11344-4:2017 Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu. Phần 4: Thử nghiệm nóng ẩm, không đổi, ứng suất tăng tốc cao
  4. TCVN 11344-8:2017 Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu. Phần 8: Gắn kín
  5. TCVN 11344-10:2017 Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu. Phần 10: Sóc cơ học
  6. TCVN 11344-14:2017 Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu. Phần 14: Độ bền chắc  của chân linh kiện (tính nguyên vẹn của chân)
  7. TCVN 11344-15:2017 Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu. Phần 15: Khả năng chịu nhiệt hàn đối với linh kiện lắp xuyên qua lỗ
  8. TCVN 11344-22:2017 Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu. Phần 22: Độ bền của mối hàn

 

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến