chứng nhận hợp quy sản phẩm nhập khẩu phù hợp QCVN 9:2012/BKHCN

Thứ tư, 15/08/2018, 09:37 GMT+7

Câu hỏi:

Hỏi về chứng nhận hợp quy sản phẩm nhập khẩu phù hợp QCVN 9:2012/BKHCN

Trả lời:

1. Theo Mục 5 Hướng dẫn chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN về tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự (Ban hành kèm theo Quyết định số 1983/QĐ-TĐC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) quy định: “Đối với lô hàng nhập khẩu tiếp theo có cùng chủng loại hàng hóa đã được cấp giấy chứng nhận trước đó (giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực), tổ chức chứng nhận hướng dẫn doanh nghiệp không phải gửi mẫu điển hình để thử nghiệm”. Do đó, đề nghị Quý Công ty liên hệ với tổ chức chứng nhận để được hướng dẫn cụ thể.

2. Trường hợp thay đổi đối với sản phẩm được chứng nhận, cũng theo Mục 5 quy định: “Khi doanh nghiệp có bất cứ yêu cầu thay đổi nào đối với sản phẩm đã được cấp chứng nhận (thay đổi linh kiện, kết cấu hay thiết kế của sản phẩm...) nhưng vẫn muốn giữ nguyên các thông tin liên quan đến sản phẩm (thông tin nhận dạng như nhãn hiệu, kiểu loại, thông số kỹ thuật, công bố về tính năng sử dụng...), doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo ngay bằng văn bản cho tổ chức chứng nhận các thông tin chi tiết liên quan đến sự thay đổi trên sản phẩm để được xem xét hoặc thử nghiệm bổ sung và đánh giá về sự phù hợp trước khi chấp nhận để doanh nghiệp đưa vào sản xuất hay lưu thông”./.


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến