Về thông tin địa chỉ nhà sản xuất ghi trên nhãn phụ

Thứ hai, 19/08/2019, 10:57 GMT+7

Câu hỏi:

 Về việc thông tin địa chỉ nhà sản xuất ghi trên nhãn phụ

Trả lời:

Căn cứ Khoản 4 Điều 8 của Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về Nhãn hàng hóa quy định “Nội dung ghi trên nhãn phụ là nội dung dịch nguyên ra tiếng Việt từ các nội dung bắt buộc ghi trên nhãn gốc và bổ sung các nội dung bắt buộc khác còn thiếu theo tính chất của hàng hóa theo quy định tại Nghị định này. Tổ chức, cá nhân ghi nhãn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung ghi. Nội dung ghi trên nhãn phụ gồm cả nội dung được ghi bổ sung không làm hiểu sai nội dung trên nhãn gốc và phải phản ánh đúng bản chất và nguồn gốc của hàng hóa”.

Căn cứ Khoản 3 Điều 12 của Nghị định 43 quy định “Hàng hóa được nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam thì ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất và ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu”.

Căn cứ Khoản 4 Điều 12 của Nghị định 43 quy định “Hàng hóa của tổ chức, cá nhân làm đại lý bán hàng trực tiếp cho thương nhân nước ngoài nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam thì ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất và tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân làm đại lý bán hàng hóa đó”.

Do đó Quý Công ty phải ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất trên nhãn phụ của sản phẩm.


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến