Về uỷ quyền sử dụng mã nước ngoài

Thứ ba, 24/03/2020, 17:39 GMT+7

Câu hỏi:

Hiện nay công ty chúng tôi muốn xuất hàng thuỷ sản đông lạnh ra thị trường nước ngoài. Và muốn sử dụng mã vạch nước ngoài. Theo quy định mới. Xin cho công ty chúng tôi hỏi chúng tôi có thể xin uỷ quyền sử dụng mã nước ngoài tại chi cục được hay không. Và nếu được xin chi cục hướng dẫn cho quy trình đăng ký. 

 

Trả lời:

          Việc sử dụng mã số, mã vạch trên sản phẩm, hàng hóa hoặc bao bì sản phẩm, hàng hóa, Doanh nghiệp phải tuân thủ theo quy định tại Điều 19b Nghị định số 74//2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Cụ thể về thủ tục sử dụng mã số mã vạch nước ngoài đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia; địa chỉ: Phòng 506 nhà A, số 8, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; điện thoại: 024.38361463/1900636218 để được hướng dẫn.


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến