Về việc công bố thẻ tiết kiệm điện NEGAWATT

Thứ năm, 04/04/2019, 17:21 GMT+7

Câu hỏi:

Về việc công bố thẻ tiết kiệm điện NEGAWATT

Trả lời:

1. Hiện nay, sản phẩm thẻ tiết kiệm điện chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ ngành ban hành để quản lý.

            Căn cứ Điều 23 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định “Người sản xuất, người nhập khẩu tự công bố các đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn trên hàng hóa hoặc một trong các phương tiện gồm: bao bì hàng hóa, nhãn hàng hóa, tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa”. Do đó, đối với sản phẩm trên Quý Công ty phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng đúng theo quy định tại Điều 23 Luật này.

            Việc công bố tiêu chuẩn áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực, nước ngoài hoặc tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm trên là do Quý Công ty tự lựa chọn và quyết định.

2. Quý Công ty có thể tham khảo Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn hoặc tham khảo các hướng dẫn công bố tiêu chuẩn áp dụng tại website Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo đường dẫn liên kết http://www.chicuctdc.gov.vn (Tab Hỗ trợ doanh nghiệp/ Thủ tục hành chính/ Mẫu công bố tiêu chuẩn áp dụng) để thực hiện hoặc liên hệ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng địa chỉ 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến