Hỏi về điều chỉnh nhãn hàng hóa do lỗi in nhãn

Thứ hai, 19/08/2019, 10:55 GMT+7

Câu hỏi:

về việc điều chỉnh nhãn hàng hóa do lỗi in nhãn

Trả lời:

Căn cứ Khoản 3 Điều 8 của Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về Nhãn hàng hóa quy định “Nhãn phụ phải được gắn trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm của hàng hóa và không được che khuất những nội dung bắt buộc của nhãn gốc”.

Căn cứ Khoản 4 Điều 8 của Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định “Nội dung ghi trên nhãn phụ là nội dung dịch nguyên ra tiếng việt từ các nội dung bắt buộc ghi trên nhãn gốc và bổ sung các nội dung bắt buộc khác còn thiếu theo tính chất của hàng hóa theo quy định tại Nghị định này”.

Do đó, Quý Công ty phải có nhãn phụ bổ sung các thông tin còn thiếu và không dán đè lên nhãn gốc trước khi đưa sản phẩm lưu thông ngoài thị trường.


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến