Về việc ghi xuất xứ hàng hóa

Thứ ba, 24/03/2020, 17:30 GMT+7

Câu hỏi:

Về việc khai xuất xứ trên nhãn hàng hóa với chi tiết như sau:

1.    Cát động lực, xuất xứ Thái Lan, chiếm 44% giá vốn

2.    Khuôn nhựa, xuất xứ Trung Quốc, chiếm 18% giá vốn

3.    Sáp, giấy tô màu, xuất xứ Việt Nam, chiếm 4% giá vốn

4.    Các vật tư còn lại, xuất xứ Việt Nam.

5.    Chiết lẻ, đóng gói tại Việt Nam.

 Với nội dung như trên thì công ty cần ghi xuất xứ sản phẩm như thế nào thì phù hợp

Trả lời:

Trả lời câu hỏi email của Công ty TNHH R STAR ngày 23 tháng 3 năm 2020 về cách ghi nội dung “Xuất xứ hàng hóa”, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Khoản 1 Điều 15 Nghị định 43/2017/NĐ-CP  quy định “Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu tự xác định và ghi xuất xứ đối với hàng hóa của mình nhưng phải bảo đảm trung thực, chính xác, tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa hoặc các Hiệp định mà Việt Nam đã tham gia hoặc ký kết”. Vì vậy, xuất xứ hàng hóa là do doanh nghiệp tự xác định.

2. Tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư 05/2019/TT-BKHCNngày 26 tháng 6 năm 2019 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP quy định: Hàng hóa được lắp ráp hoàn chỉnh từ nhiều bộ phận, linh kiện mà các bộ phận, linh kiện này được nhập khẩu và/hoặc sản xuất tại nhiều cơ sở sản xuất khác nhau trong nước thì trên nhãn hàng hóa ghi rõ tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa lắp ráp hoàn chỉnh, địa chỉ lắp ráp và ghi rõ xuất xứ hàng hóa theo quy định của pháp luật về xác định xuất xứ hàng hóa.

3. Ngoài ra doanh nghiệp tham khảo thêm các văn bản có liên quan đến quy định xuất xứ hàng hóa như:

- Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định chi tiết Luật Ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.

- Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Thông tư 05/2018/TT-BCT ngày 08 tháng 3 năm 2018 quy định về xuất xứ hàng hóa.

- Thông tư 62/2019/TT-BCT ngày 05 tháng 9 năm 2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 củ Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Để được hướng dẫn cụ thể đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Sở Công Thương:

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại 3829 6322                                  Fax: 3822 1778

Email: sct@tphcm.gov.vn

Website: http://www.congthuong.hochiminhcity.gov.vn


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến