Về việc giải đáp thắc mắc nội dung ghi nhãn hàng san chia, đóng gói

Chủ nhật, 25/04/2021, 10:21 GMT+7

Câu hỏi:

- Tại khoản 3, điều 14 nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định: “Đối với hàng hóa được san chia, sang chiết, nạp, đóng gói lại phải thể hiện ngày san chia, sang chiết, nạp, đóng gói lại và hạn sử dụng phải được tính từ ngày sản xuất được thế hiện trên nhãn gốc”.

- Tại điều 7, chưong II, thông tư 05/2019/TT-BKHCN quy định: “Hàng hóa san chia, sang chiết, nạp, đóng gói lại bắt buộc phải ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP. Cụ thể phải thể hiện đầy đủ 03 nội dung sau: a) Ngày sản xuất; b) Ngày san chia, sang chiết, nạp, đóng gói không được viết tắt; c) Hạn sử dụng.” Công ty chúng tôi có một số thắc mắc như thông tin bên dưới về thời hạn sử dụng của sản phẩm sau khi san chia, san chiết, nạp, đóng gói lại:

 

Do đó, đối với các loại sản phẩm này công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm sản xuất, thực hiện các công đoạn nghiên cứu sản phẩm để đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn kĩ thuật của sản phẩm trong suốt thời hạn sử dụng sau khi đóng gói. Như vậy, chúng tôi có thể ghi nhãn theo 3 thông tin bao gồm ngày sản xuất của nguyên liệu gốc, ngày san chia, đóng gói và hạn sử dụng thực tế của sản phẩm sau khi san chia, đóng gói hay không?

Công ty Chúng tôi sản xuất các sản phẩm có qua các công đoạn san chia, sang chiết, nạp, đóng gói lại và dược tố chức, cá nhân sản xuất ra hàng hóa cho phép. Trong quá trình sản xuất, do một số sản phấm dặc thù bắt buộc phải thay đôi điều kiện nhiệt độ sản phẩm lúc cắt/chia nhỏ và chất lưọng sản phẩm sau khi cắt cũng không thể giữ nguyên như nguyên liệu ban đầu. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm, chúng tôi tiến hành đánh giá và rút ngắn thời hạn sử dựng đối với các loại sản phẩm này. Ví dụ: sản phẩm phô mai điều kiện bảo quản ban đầu là -18oC hạn sử dụng 24 tháng nhưng trước khi bào thì phải rã đông nhẹ để bào do vậy chất lượng sản phẩm cũng giảm so với sản phẩm ban đầu và lúc này hạn sử dụng cũng phải rút ngắn thành 6 tháng kể từ ngày đóng gói. Vậy nếu trong trường hợp này, căn cứ theo Thông tư hướng dẫn phải thế hiện ngày sản xuất của nguyên liệu gốc, ngày đóng gói, hạn sử dụng của nguyên liệu gốc là 24 tháng nhưng về mặt chất lượng sản phấm sau khi cắt đóng gói lại không thể đảm bảo theo hạn sử dụng này.

 

Trả lời: 

  1. Căn cứ Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và Điều 7 Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa: “Đối với hàng hóa được san chia, san chiết, nạp, đóng gói lại phải thể hiện ngày san chia, san chiết, nạp, đóng gói và hạn sử dụng phải được tính từ ngày sản xuất được thể hiện trên nhãn gốc”. Cụ thể phải thể hiện đầy đủ 03 nội dung sau:
  • Ngày sản xuất;
  • Ngày san chia, san chiết, nạp, đóng gói không được viết tắt;
  • Hạn sử dụng.

Như vậy Công ty Cổ phần Đại Tân Việt phải ghi nhãn theo đúng các quy định nêu trên. Đồng thời, Công ty Cổ phần Đại Tân Việt phải chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm trong suốt thời hạn sử dụng sau khi đóng gói.

2. Ngoài ra, đề nghị Công ty Cổ phần Đại Tân Việt tìm hiểu thêm các quy định liên quan về an toàn thực phẩm (như Luật An toàn thực phẩm, …) và các quy định pháp luật khác có liên quan đến sản phẩm của mình để có thêm thông tin cụ thể./.


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến