Công bố chất lượng của sản phẩm bóng đèn điện chiếu sáng

Thứ ba, 24/04/2018, 08:31 GMT+7

Câu hỏi:

Về công bố chất lượng của sản phẩm bóng đèn điện chiếu sáng

Trả lời:

Trường hợp sản phẩm là bóng đèn có ballast lắp liền, doanh nghiệp phải thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo QCVN 9:2012/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử; Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ quy định về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ.

Ngoài ra, theo Điều 23, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định "Người sản xuất, người nhập khẩu tự công bố các đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn trên hàng hóa hoặc một trong các phương tiện gồm: bao bì hàng hóa, nhãn hàng hóa, tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa". Doanh nghiệp tự lựa chọn và quyết định công bố tiêu chuẩn áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực, nước ngoài hoặc tiêu chuẩn cơ sở do doanh nghiệp tự xây dựng. Do đó, doanh nghiệp có thể sử dụng các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài hoặc tiêu chuẩn cơ sở để công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm bóng đèn, đồng thời phải đảm bảo sản xuất sản phẩm, hàng hoá phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố.

Doanh nghiệp tham khảo các hướng dẫn công bố hợp quy, công bố tiêu chuẩn áp dụng tại website Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: http://www.chicuctdc.gov.vn (Tab Hỗ trợ doanh nghiệp/ Thủ tục hành chính/ Thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy và Tab Hỗ trợ doanh nghiệp/ Thủ tục hành chính/ Mẫu công bố tiêu chuẩn áp dụng) hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Tiêu chuẩn hóa và TBT - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số điện thoại: (028) 39.300.972, (028) 39.307.203 (số nội bộ 19) để được hướng dẫn cụ thể


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến