công bố chất lượng sản phẩm thiết bị hâm nóng thực phẩm tiết kiệm dầu chiên

Thứ hai, 04/03/2019, 10:43 GMT+7

Câu hỏi:

về việc công bố chất lượng sản phẩm thiết bị hâm nóng thực phẩm tiết kiệm dầu chiên

Trả lời:

1. Căn cứ Điều 23 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định “Người sản xuất, người nhập khẩu tự công bố các đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn trên hàng hóa hoặc một trong các phương tiện gồm: bao bì hàng hóa, nhãn hàng hóa, tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa”. Do đó, trách nhiệm của Doanh nghiệp là phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng đúng theo quy định tại Điều 23 Luật này.

Việc công bố tiêu chuẩn áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực, nước ngoài hoặc tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm trên là do Doanh nghiệp tự lựa chọn và quyết định.

2. Theo mô tả thì sản phẩm của doanh nghiệp là dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Sản phẩm này thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế. Tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị doanh nghiệp liên hệ với các cơ quan sau để được hướng dẫn về các quy định cụ thể:

- Sở Y tế

Địa chỉ: 59 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1,

Điện thoại: (028) 39.309.912,

E-Mail: bbt.syt@tphcm.gov.vn

- Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 18 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1,

Điện thoại: (028) 39.301.714, Fax: (028) 39.307.033

                    E-Mail:  doi1.bqlattp@tphcm.gov.vn


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến