Công bố sản phẩm hồ bơi lắp ráp

Thứ năm, 26/10/2017, 08:37 GMT+7

Câu hỏi:

Công ty Kim Tân (Công ty) về việc công bố chất lượng đối với sản phẩm Hồ bơi lắp ráp sử dụng nguyên liệu Tarpaulin nhựa PVC và khung sắt sơn phải công bố như thế nào

Trả lời:

1. Hiện nay, sản phẩm Hồ bơi lắp ráp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ ngành ban hành để quản lý. 
Căn cứ Điều 23 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định “Người sản xuất, người nhập khẩu tự công bố các đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn trên hàng hóa hoặc một trong các phương tiện gồm: bao bì hàng hóa, nhãn hàng hóa, tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa”. Do đó, đối với sản phẩm trên Công ty phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng đúng theo quy định tại Điều 23 Luật này. 
Việc công bố tiêu chuẩn áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực, nước ngoài hoặc tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm trên là do Công ty tự lựa chọn và quyết định.
2. Công ty có thể tham khảo Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn hoặc tham khảo các hướng dẫn công bố tiêu chuẩn áp dụng tại website Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo đường dẫn liên kết http://www.chicuctdc.gov.vn (Tab Hỗ trợ doanh nghiệp/ Thủ tục hành chính/ Mẫu công bố tiêu chuẩn áp dụng) để thực hiện.

Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến