Công bố tiêu chuẩn sản phẩm cho khăn giấy napkin, khăn giấy vệ sinh, khăn ướt, khăn lạnh

Thứ hai, 16/05/2016, 10:29 GMT+7

Câu hỏi:

Hiện tại công ty em đang sản xuất và kinh doanh hàng tiêu dùng: Khăng giấy napkin, khăn giấy vệ sinh, khăn ướt, khăn lạnh. Em muốn đăng ký công bố tiêu chuẩn sản phẩm thì phải liên hệ ở đâu? Trước tiên phải làm gì? Một vài sản phẩm có sử dụng chung nguồn nguyên liệu thì có cần thử nghiệm tất cả sản phẩm đó không

Trả lời:

1.   Ngày 28 tháng 10 năm 2015, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 36/2015/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh, giấy tissue và giấy tissue dạng cuộn (QCVN 09:2015/BCT). Thông tư quy định các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue và giấy tissue dạng cuộn phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy phù hợp QCVN 09:2015/BCT, để xác định các sản phẩm còn lại có thuộc phạm vi áp dụng của QCVN 09:2015/BCT không, đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Sở Công Thương theo địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Q. 3, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: (+848) 3829 6322 - Fax: (+848) 3822 1778 - Email: sct@tphcm.gov.vn để được hướng dẫn. Doanh nghiệp có thể truy cập vào website của Sở Công Thương theo địa chỉ: www.congthuong.hochiminhcity.gov.vn/ttsk/-/asset_publisher/Jeo2E7hZA4Gm/content/id/411115 để xem nội dung thông báo triển khai thực hiện Thông tư số 36/2015/TT-BCT.

2.   Trước khi QCVN 09:2015/BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, để sản phẩm nêu trên có thể lưu thông trên thị trường, doanh nghiệp phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng theo Điều 23 của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa quy định “Người sản xuất, người nhập khẩu tự công bố các đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn trên hàng hóa hoặc một trong các phương tiện gồm: bao bì hàng hóa, nhãn hàng hóa, tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa”. Việc doanh nghiệp công bố tiêu chuẩn áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực, nước ngoài hoặc tiêu chuẩn cơ sở là do doanh nghiệp tự lựa chọn và quyết định. Doanh nghiệp tham khảo các hướng dẫn công bố tiêu chuẩn áp dụng tại website Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng http://www.chicuctdc.gov.vn (Tab Hỗ trợ doanh nghiệp/ Thủ tục hành chính/ Mẫu công bố tiêu chuẩn áp dụng) để thực hiện.


Người viết : TBT-HCM

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến