Về việc ghi khối lượng trên nhãn thực phẩm

Thứ năm, 04/04/2019, 17:19 GMT+7

Câu hỏi:

Về việc ghi khối lượng trên nhãn thực phẩm?

Trả lời:

- Doanh nghiệp phải tự xác định định lượng của sản phẩm do đơn vị mình sản xuất.

- Để xác định khoảng sai lệch cho phép về lượng của hàng đóng gói sẵn Doanh nghiệp có thể tham khảo Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn và văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam ĐLVN 326:2015 Điều kiện sử dụng dấu định lượng - Quy trình đánh giá.


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến