Hướng dẫn thể hiện nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa là nguyên liệu thực phẩm

Thứ năm, 04/04/2019, 17:17 GMT+7

Câu hỏi:

Việc hướng dẫn thể hiện nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa là nguyên liệu thực phẩm

Trả lời:

1. Căn cứ Khoản 1 Điều 10 và Số thứ tự 11 Phụ lục I về nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất của hàng hóa của Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa thì sản phẩm là nguyên liệu thực phẩm được ghi nhãn như sau:

- Tên hàng hóa;

- Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

- Xuất xứ hàng hóa;

- Định lượng;

- Ngày sản xuất;

- Hạn sử dụng;

- Hướng dẫn sử dụng và bảo quản.

2. Ngoài ra, Quý Công ty tham khảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan:

- Khoản 2 Điều 24 về nội dung ghi nhãn bắt buộc của Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

- Điều 5 về nội dung của nhãn sản phẩm của Thông tư liên tịch 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 27/10/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương về hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn.

3. Nguyên liệu thực phẩm là sản phẩm thuộc Bộ Y tế quản lý, do đó đề nghị Quý Công ty liên hệ với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Quản lý An toàn thực phẩm để được hướng dẫn.

* Sở Y tế

Địa chỉ        : 59 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1

Điện thoại   : (028) 39.309.912

E-mail          : bbt.syt@tphcm.gov.vn

Website       : http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn

* Ban Quản lý An toàn thực phẩm

Địa chỉ        : 18 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1

Điện thoại   : (028) 39.326.998

E-mail          : doi1.bqlattp@tphcm.gov.vn

  Website       : http://bqlattp.hochiminhcity.gov.vn.


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến