Về việc hướng dẫn cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ giám định

Thứ ba, 12/03/2019, 09:37 GMT+7

Hỏi đáp:

về việc hướng dẫn cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ giám định

Trả lời:

1. Căn cứ Khoản 1 Điều 2 của Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Chính phủ ban hành quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp quy định đối tượng áp dụng:

Tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp trên lãnh thổ Việt Nam về:

a) Thử nghiệm;

b) Kiểm định;

c) Giám định;

d) Chứng nhận;

đ) Công nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Do đó, Quý Công ty là đối tượng phải áp dụng theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP để thực hiện hoạt động giám định.

2. Tại Khoản 1 Điều 22 của Nghị định 107/2016/NĐ-CP quy định: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động công nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp. Do đó, đề nghị Quý Công ty liên hệ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 024.37565453 – 024.37911642 – Fax: 024.38361556 để được hướng dẫn./.


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến