Hướng dẫn công bố sản phẩm tinh dầu

Thứ hai, 19/12/2016, 14:25 GMT+7

Câu hỏi:

Bên mình đã làm công bố, làm bản kiểm nghiệm đối với sản phẩm tinh dầu thiên nhiên, Kính mong cơ quan hướng dẫn việc công bố sản phẩm?

Trả lời:
1. Đối với sản phẩm tinh dầu thiên nhiên, doanh nghiệp cần tham khảo 02 văn bản pháp lý sau:
    - Nghị định số 91/2016/NĐ-CP về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Nếu doanh nghiệp xác định tinh dầu này là sản phẩm diệt khuẩn dùng trong gia dụng hoặc y tế, đề nghị liên hệ Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế, địa chỉ: Ngõ 135/1 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại: (+84) 04 37368395, Fax: (+84) 04 37368394 để được hướng dẫn làm thủ tục công bố.
    - Thông tư số 06/2011/TT-BYT Quy định về quản lý mỹ phẩm. Nếu doanh nghiệp xác định tinh dầu dùng làm mỹ phẩm tiếp xúc trực tiếp với người, đề nghị liên hệ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08-39309912; 08-39309431 để được hướng dẫn làm thủ tục công bố.
    2. Trường hợp sản phẩm tinh dầu không thuộc phạm vi áp dụng của Nghị định 91/2016/NĐ-CP hay Thông tư số 06/2011/TT-BYT thì theo Điều 23, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa quy định “Người sản xuất, người nhập khẩu tự công bố các đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn trên hàng hóa hoặc một trong các phương tiện gồm: bao bì hàng hóa, nhãn hàng hóa, tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa”. Do đó, doanh nghiệp phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng đúng theo quy định tại Điều 23 Luật này. Nếu doanh nghiệp xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở thì thực hiện theo Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quy định “Người đứng đầu cơ sở xem xét và quyết định bằng văn bản về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng và lưu trữ tại cơ sở”. Doanh nghiệp chỉ cần ban hành quyết định bằng văn bản về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đồng thời đảm bảo sản xuất sản phẩm, hàng hoá phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố mà không cần đến cơ quan nhà nước để đăng ký chất lượng.
    3. Hiện nay, Chi cục không tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở, chỉ thực hiện tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn và hợp quy theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định như sau:
    - Đối với việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy: Chi cục chỉ thực hiện tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy chuẩn kỹ thuật.
    - Đối với việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn: Chi cục chỉ thực hiện tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn đối với các sản phẩm hàng hóa áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài theo quy định tại Điều 44 và  Điều 45 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến