Về Danh mục hàng hóa phải công bố chất lượng sản phẩm trên trang thông tin Sở Khoa học và Công nghệ

Thứ tư, 15/08/2018, 09:39 GMT+7

Câu hỏi:

Về Danh mục hàng hóa phải công bố chất lượng sản phẩm trên trang thông tin Sở Khoa học và Công nghệ

Trả lời:

1. Hiện nay Danh mục nói trên đã không còn được áp dụng. Thay vào đó, việc  quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực được phân công theo quy định tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Do đó, anh/chị cần xác định sản phẩm do đơn vị mình sản xuất, kinh doanh thuộc nhóm sản phẩm nào để từ đó liên hệ đúng với cơ quan quản lý phụ trách để được hướng dẫn thực hiện.

2. Cũng thông tin thêm, đề nghị anh/chị liên hệ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương mình để được giải đáp các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm hàng hóa do đơn vị kinh doanh, sản xuất./.


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến